สำหรับผู้ทีจะเดินทางไปท่องเที่ยว,ไปศึกษาต่อหรืออาศัยอยู่ใน ประเทศจีน สามารถใช้บริการ GoOnVPN  เพื่อทะลุบล็อคการเข้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ที่ถูกประเทศจีนได้  ไม่ว่าจะเป็น &n ...

อ่านต่อ...