Revelation Online

ข้อมูลเชิฟเวอร์เกมส์ Revelation Online และการเชื่อมต่อ VPN

ประเทศที่ตั้งเซิฟเวอร์เกมส์ เชื่อมต่อเซิฟเวอร์ GoOnVPN
จีน China ฮ่องกง Hong Kong,  Thailand

ข้อมูลเกมส์ Revelation Online

Revelation online เป็นเกมส์แนว Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs) ตัวที่ 2 ของบริษัท NetEase ผู้พัฒนาเกมส์จากประเทศจีน ภายในเกมส์ มีระบบการเล่นที่ เป็นอิสระมากพอสมควร สามารถที่จะเลือกอัพสกิลต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ

อาชีพให้เลือกเล่น 6 อาชีพด้วยกัน คือ 

  • Paladin เป็นตัวแท้งได้อย่างดี มีสกิลต่างๆที่เพิ่มการป้องกัน เพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรู
  • Gunslinger มือปืนสร้างดาเมจจากระยะไกลยาว ใช้เครื่องจักรเพื่อเพิ่มความสามารถในทำดาเมจที่รุนแรง
  • Sword Dancer สามารถสร้างดาเมจได้อย่างมากและมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ในระยะไกล และมีสกิลในการควบคุมต่างๆ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ ไฟ น้ำแข็ง และสายฟ้า
  • Summoner มีความสามารถเรียกให้ Familiars มาช่วยเหลือในการต่อสู้ สามารถปกป้อง และรักษาพันธมิตร แล้วทำดาเมจจากระยะไกล
  • Magician สามารถบัฟให้ปาร์ตี้ พร้อมกับสร้างดาเมจในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถ debuff ศัตรู จะลดบัฟลง
  • Light Blade เป็นนักรบ เชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิด เขาสามารถระเบิดดาเมจ และมีสกิลต่างๆ ที่จะลบบัฟสถานะผิดปกติ สามารถสลับระหว่างการโจมตี หรือการป้องกัน

 

ความต้องการของระบบเกม Revelation Online

  ขั้นต่ำ แนะนำ
CPU Intel Pentium Dual-Core 2.4 GHz Intel i5 Quad-Core 3.0 GHz
RAM 2 GB 4 GB ขึ้นไป
Video Card GeForce 9500GT
Intel HD4000 Integrated Graphics
GeForce GTX650Ti
Hard Disk 5 GB ขึ้นไป
OS

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Gallery