PUBG เริ่มปรับปรุงแผนที่ Savage จากความเห็นของผู้เล่นที่เข้าร่วม Closed Beta

Savage แผนที่ใหม่ของ PlayerUnknown’s Battlegrounds

หลังจากที่ PUBG Corp ได้เปิดทดสอบ Closed Beta Test ครั้งที่ 2 ของแผนที่ใหม่ 4 km x 4 km ที่มีชื่อว่า "Savage" ใน PlayerUnknown’s Battlegrounds เซิร์ฟเวอร์ทดสอบ ซึ่งในการทดสอบแผนที่ครั้งที่ผ่านมาทาง PUBG Corp ต้องการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของผู้เล่นที่เข้าร่วมทดสอบ

โดยแผนที่ Savage ที่เปิดทดสอบครั้งที่ 2 นี้ เป็นแผนที่ที่ถูกปรับปรุงจากความคิดเห็นของผู้เล่นที่เข้าร่วมทดสอบครั้งที่ 1 มาเช่นกัน และทาง PUBG Corp คาดหวังว่าจะเปิดแผนที่ให้เล่นในตัวเต็มอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จึงหวังให้ผู้เล่นที่เข้าร่วมทดสอบส่งความคิดเห็นให้มากที่สุด เพื่อที่แผนที่ Savage จะเข้าไปอยู่ในตัวเกมส์หลักเร็วๆ

ใครที่สนใจอยากเข้าทดสอบแผนที่ Savage ครั้งถัดไปก็สามารถ ติดตามรายละเอียดในชุมชน PlayerUnknown's Battlegrounds ใน Steam