PlanetSide 2

ข้อมูลเชิฟเวอร์เกมส์ PlanetSide 2 และการเชื่อมต่อ VPN

ประเทศที่ตั้งเซิฟเวอร์เกมส์ เชื่อมต่อเซิฟเวอร์ GoOnVPN
Steam Thailand, Singapore
 USA  USA,  Thailand

ข้อมูลเกมส์ PlanetSide 2

PlanetSide 2 เกมส์ออนไลน์เล่นฟรีแนว Massively Multiplayer Online First-Person Shooter (MMOFPS) พัฒนาโดยบริษัท Daybreak Game

PlanetSide 2 ยังคงมีเนื้อหาและเรื่องราวในช่วงเวลาเดียวภาคที่แล้ว วิธีการเล่นและรูปแบบก็ยังคงไม่เปลียนแปลงคือ สังหารผู้เล่นฝั่งตรงข้าม เพื่อที่จะเอาชนะ และได้ค่าประสบการณ์ที่จะปลดล็อคทักษะใหม่ๆ การต่อสู้จะเกิดขึ้นในทวีป Auraxis และการแบ่งออกไปหลายพื้นที่ มีการรักษาดินแดน

ข้อมูลตัวละคร

Infiltrator : คนซุ่มยิงเก่งในสังหารและการก่อกวนศัตรูจากระยะไกล อาวุชที่ใช้ปืนไรเฟิล

Light Assault : สามารถขี่Jetpack ใช้ปืนกลจู่โจมทางอากาศและใช้ C-4 เน้นทำลายรถถังและยานพาหนะอื่น ๆ

Heavy Assault : หน่วยจู่โจมที่บู๊แหลกแจกลูกปืนให้ศัตรู อาวุชที่ใช้ปืนกลและปืนยิงจรวด

Engineer : มีความสามารถในการซ่อมแซมยานพาหนะ และหน่วย MAX อาวุชที่ใช้ปืนพก , SMGs, ปืนลูกซอง และปืนไรเฟิล

Combat Medic : เสนารักษ์ทำหน้ารักษาเพื่อนร่วมทีม ยังสามารถกู้รัเบิด C-4 ได้อีกด้วย อาวุชที่ใช้ปืนกลเบา ปืนลูกซอง และปืนไรเฟิล

MAX : หน่วยรบยานยนต์ในแนวราบมีอาวุชติดในที่แขนทั้งสองข้าง

ความต้องการของระบบเกม PlanetSide 2

  ขั้นต่ำ แนะนำ
CPU Core i5-760
AMD Phenom II X4
Intel i7 processor
AMD Phenom II X6
RAM 6 GB 6 GB ขึ้นไป
Video Card nVidia GeForce GTX 260
Radeon HD 4850
nVidia GeForce 560
AMD HD 6870
Hard Disk 20 GB ขึ้นไป
OS

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Gallery