วิธีใช้ โปรแกรม Softether VPN Client Manager

เหมาะสำหรับท่านใดที่ใช้ Go Connect เชื่อมต่อ VPN ไม่ได้ (ส่วนมากจะเป็นหอพักในมหาวิทยาลัย หรือใช้งานในประเทศจีน)

1. เปิดโปรแกรม Softether VPN Client

วิธีใช้งาน GO Connect

2. เลือกเซิฟเวอร์ที่ต้องการ แล้วกด Enter หรือไปที่เมนู Connect เลือก "Connect"

วิธีใช้งาน GO Connect

3. ให้กด Yes (ขั้นตอนนี้ทำแค่ครั้งแรกที่เปิดโปรแกรมครั้งเดียว)

วิธีใช้งาน GO Connect

4. รอซักครู่...

วิธีใช้งาน GO Connect

5. ให้เลือก Auth Type เป็น RADIUS or NT Domain Authentication

วิธีใช้งาน GO Connect

6. กรอก username และ password แล้วกด OK

วิธีใช้งาน GO Connect

7. รอจนกว่าโปรแกรมจะเชื่อมต่อสำเร็จ

วิธีใช้งาน GO Connect

8. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ตรงสถานะ Offline จะเปลี่ยนเป็น Connected

วิธีใช้งาน GO Connect