การอัพเดทรายการเซิฟเวอร์ (สำหรับผู้ที่ใช้ Softether)

เมื่อทางเราประกาศอัพเดทเซิฟเวอร์ หรือมีเซิฟเวอร์ใหม่ ผู้ที่ใช้ Softether ต้องทำการอัพเดทรายการเซิฟเวอร์ด้วยวิธีในหน้านี้

1. คลิกที่ปุ่ม "ติดตั้ง หรือ อัพเดทรายการเซิฟเวอร์"

ติดตั้ง Softether VPN Client

2. รอจนกว่าโปรแกรมจะทำการอัพเดทเซิฟเวอร์เสร็จ

ติดตั้ง Softether VPN Client

3. คลิกที่ปุ่ม "OK"

ติดตั้ง Softether VPN Client

4. คลิกที่ปุ่ม "OK"

ติดตั้ง Softether VPN Client