การติดตั้งโปรแกรม Softether VPN Client (สำหรับ Windows)

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อ VPN ด้วย Go Connect ได้ (ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย)

1. คลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลดและติดตั้ง Softether VPN Client"

ติดตั้ง GO Connect

2. รอจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จ

ติดตั้ง GO Connect

3. คลิกปุ่ม Next

ติดตั้ง GO Connect

4. เลือกรายการตามรูปแล้วคลิกปุ่ม Next

ติดตั้ง GO Connect

5. เลือก "I agree to End User License Agreement" ตามรูป จากนั้นคลิกปุ่ม Next

ติดตั้ง GO Connect

6. คลิกปุ่ม Next

ติดตั้ง GO Connect

7. เลือก Path ที่จะติดตั้ง แล้วคลิกปุ่ม Next

ติดตั้ง GO Connect

8. คลิกปุ่ม Next

ติดตั้ง GO Connect

9. รอจนกว่าโปรแกรมติดตั้งเสร็จ

ติดตั้ง GO Connect

10. ติ้กเครื่องหมายถูกออกให้เหมือนภาพประกอบ แล้วคลิก Finish

ติดตั้ง GO Connect

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ไปที่หน้า วิธีการอัพเดทรายการเซิฟเวอร์