วิธีติดตั้ง OpenVPN Connect สำหรับ iPhone, iPad

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน VPN บน iOS

1. ไปยังหน้า ดาวน์โหลด

ติดตั้ง OpenVPN Connect

2. ติดตั้ง OpenVPN Connect

ติดตั้ง OpenVPN Connect

3. กลับมาที่หน้า ดาวน์โหลด กดที่ช่องเลือกเซิฟเวอร์

ติดตั้ง OpenVPN Connect

4. จากนั้นเลือกประเทศที่ต้องการ

ติดตั้ง OpenVPN Connect

5. กดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์

ติดตั้ง OpenVPN Connect

6. เลือก Open in "OpenVPN"

ติดตั้ง OpenVPN Connect

7. เลือกเครื่องหมายบวก

ติดตั้ง OpenVPN Connect

8. กรอก ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านของท่าน และสไลด์เพื่อเชื่อมต่อ

ติดตั้ง OpenVPN Connect

9. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ จะขึ้นสถานะเหมือนในรูปประกอบ

ติดตั้ง OpenVPN Connect