ขั้นตอน การติดตั้งโปรแกรม GO Connect (สำหรับ Windows)

1. ดาวน์โหลด GO Connect และรันตัวติดตั้งขึ้นมาให้คลิก Install เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง

ติดตั้ง GO Connect

2. รอซักครู่ จนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งสำเร็จ

ติดตั้ง GO Connect

3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วสามารถดูวิธีใช้งานได้ที่ วิธีใช้งาน GO Connect

ติดตั้ง GO Connect