Overwatch ต้องรับเทศกาล Christmas Eve เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 2 มกราคม 2560

Overwatch ต้องรับเทศกาล Christmas Eve ด้วยการเพิ่มสกินใหม่ให้เข้ากับเทศกาล นอกจากนี้ยังได้เพิ่ม Emotion มากมายมาให้ได้เหล่าเกมเมอร์ได้เสียเงิน เปิดกล่อง Lootbox กัน กิจกรรมได้เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 2 มกราคมในปีหน้า