Kritika Online เซิร์ฟเวอรืเกาหลีใต้เพิ่มคลาสใหม่ Noblia Class

เป็นหนึ่งในเกมส์ออนไลน์ Free-ot-Play จากเกาหลีใต้ที่เผยแพร่สู่สากลมาอย่างช้านาน

Kritika Online จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี ด้วยการอัพเดทประจำฤดูหนาว เพิ่มเปลี่ยนอาชีพครั้งใหม่ "Noblia" เธอมาพร้อมกับอาวุธที่เรียกว่า "Twilight Finale" ที่ใช้งานร่วมกับพลังเวทมนตร์คาถา "Halo Mage" ในทิ้งระเบิดสังหารศัตรูของเธอ

Noblia เป็นนางฟ้าแห่งพลังธาตุ นอกจากเธอจะใช้พลังของนางฟ้าแล้ว ยังสามารถใช้พลังแห่งไฟ น้ำแข็ง มืด และสายฟ้า ซึ่งเธอสามารถนำพลังของแต่ละธาตุมาผสมร่วมกันพลังนางฟ้าของเธอได้