คำแนะนำในการเลือกเซิร์ฟเวอร์

 

เงื่อนไข

  • เซิร์ฟเวอร์ Thailand 1 - 23 จำกัดความเร็วอินเทอร์เน็ต 15Mbps
  • การเชื่อมต่อ VPN ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
  • ความเร็วสูงสุดที่ท่านจะได้รับ จะขึ้นอยู่กับความเร็วสูงสุดของสปีดอินเทอร์เน็ตของท่าน

เซิร์ฟเวอร์ ใช้งาน
ดาวน์โหลด หรืออัพเดทเกมส์ สำหรับดาวน์โหลด หรืออัพเดทเกมส์
Thailand 1 - Zone A เกมส์ออนไลน์ทั่วไป
Thailand 2 - Zone A เกมส์ออนไลน์ทั่วไป
Thailand 3 - Zone A เกมส์ออนไลน์ทั่วไป
Thailand 4 - Zone A เกมส์ออนไลน์ทั่วไป
Thailand 5 - Zone A เกมส์ออนไลน์ทั่วไป
Thailand 6 - Zone B เกมส์ออนไลน์ทั่วไป
Thailand 7 - Zone B เกมส์ออนไลน์ทั่วไป
Thailand 8 - Zone B เกมส์ออนไลน์ทั่วไป
Thailand 9 - Zone B เกมส์ออนไลน์ทั่วไป
Thailand 10 - Zone B เกมส์ออนไลน์ทั่วไป
Thailand 11 - Zone B เกมส์ออนไลน์ทั่วไป
Thailand 12 - Zone B เกมส์ออนไลน์ทั่วไป
Thailand 13 - Zone B เกมส์ออนไลน์ทั่วไป
Thailand 14 - Zone B เกมส์ออนไลน์ทั่วไป
Thailand 15 - Zone B เกมส์ออนไลน์ทั่วไป
Thailand 16 - Zone C เกมส์ออนไลน์ทั่วไป, RoV
Thailand 17 - Zone C เกมส์ออนไลน์ทั่วไป, RoV
Thailand 18 - Zone C เกมส์ออนไลน์ทั่วไป, RoV
Thailand 19 - Zone C เกมส์ออนไลน์ทั่วไป, RoV
Thailand 20 - Zone C เกมส์ออนไลน์ทั่วไป, RoV, Black Desert JP
Thailand 21 - Zone D เกมส์ออนไลน์ทั่วไป, RoV, Black Desert JP
Thailand 22 - Zone F เกมส์ออนไลน์ที่แนะนำ H1Z1, RoV, Black Deser KR
Thailand 23 - Zone F เกมส์ออนไลน์ที่แนะนำ H1Z1, RoV, Black Deser KR
Web & Downloads 1 (Thai) เฉพาะเข้าเว็บไซต์ทั่วไปเท่านั้น
Web & Downloads 1 (แก้บล็อค) เฉพาะเข้าเว็บไซต์ที่โดนบล็อค
Singapore 1 เกมส์ออนไลน์ในต่างประเทศ
Singapore 2 เกมส์ออนไลน์ในต่างประเทศ
USA 1 (California) เกมส์ออนไลน์ในโซน NA และผู้ที่อยู่ USA จะเล่นเกมส์ออนไลน์ในประเทศไทย
USA 2 (Seattle) เกมส์ออนไลน์ในโซน NA และผู้ที่อยู่ USA จะเล่นเกมส์ออนไลน์ในประเทศไทย
Canada 1 เกมส์ออนไลน์ในโซน NA
United Kingdom 1 เกมส์ออนไลน์ในโซน EU
Netherland 1 เกมส์ออนไลน์ในโซน EU
Gemany 1 เกมส์ออนไลน์ในโซน EU
Australia 1 เกมส์ออนไลน์ในโซน EU
China 1 - Beijing สำหรับผู้ใช้งานในประเทศจีนใกล้เมืองปักกิ่ง
China 2 - Shanghai สำหรับผู้ใช้งานในประเทศจีนใกล้เมืองเซี่ยงไฮ้
China 3 - Shenzhen สำหรับผู้ใช้งานในประเทศจีนใกล้เมืองเซินเจิ้น
China 4 - Qingdao สำหรับผู้ใช้งานในประเทศจีนใกล้เมืองชิงเต่า
China 5 - Hangzhou สำหรับผู้ใช้งานในประเทศจีนใกล้เมืองหางโจว
Hong Kong 1 เกมส์ออนไลน์ในประเทศจีน
India 1 สำหรับผู้ใช้งานในประเทศอินเดียต้องการเล่นเกมส์ออนไลน์ออนไลน์
Korea 1 สำหรับผู้ใช้งานในประเทศเกาหลีต้องการเล่นเกมส์ออนไลน์ในประเทศไทย
Korea 2 สำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทยต้องการเล่นเกมส์ออนไลน์ในประเทศเกาหลี
Japan 1 เกมส์ออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่น
Japan 2 เกมส์ออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่น
Japan 3 เกมส์ออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่น