Hyper Universe เปิด Early Access บน Steam แล้วทั่วโลก

Hyper Universe เกมส์ 2D แนว MOBA Side-Scrolling

หลังจากที่ทาง Nexon America ได้เปิดตัวเกมส์ Hyper Universe แต่ให้บริการเฉพาะบางประเทศเท่านั้น ทำให้จำนวนผู้เล่นลดลงจนถึงขั้นวิกฤต ทำให้ทาง Nexon America ต้องวางแผนการให้บริการใหม่ เป็นการให้บริการทั่วโลกบน Steam ในราคา 319 บาท (แต่ยังคงถูกบล็อกในบางประเทศ)

นอกจากนี้ทาง Nexon ได้ยังร่วมมือกับ Razer ในการแจกคีร์ Closed Beta ในกิจกรรม Giftaway ถ้าผู้เล่นคนไหนสนใจสามารถเข้าไปอ่านรายระเอียดได้ ที่นี่