Civilization Online

ข้อมูลเชิฟเวอร์เกมส์ Civilization Online และการเชื่อมต่อ VPN

ที่ตั้งเซิฟเวอร์เกมส์ เชื่อมต่อ GO ON VPN
Korea Korea,  Thailand

ข้อมูลเกมส์ Civilization Online

Civilization Online เป็นเกมส์ Massive Multiplayer Online(MMO) แบบใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร พัฒนาโดยบริษัท XL Games ผู้เล่นจะต้องแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่น จะต้องเริ่มสร้างอารยธรรมจากยุคหินไปยังยุคอวกาศ สามารถสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นของตัวเอง และเลือกบทบาทที่คุณอยากจะเล่นในการพัฒนาอาณาจักร ผู้เล่นต้องทำการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ก่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ มีการเก็บภาษี การทำสงคราม หรือการขโมย เพื่อให้ได้ชนะ

ความต้องการของระบบเกม Civilization Online

  ขั้นต่ำ แนะนำ
CPU Intel Core 2 Duo E6550 2.33 GHz
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+
Intel Core 2 Duo E7600 3.0 GHz
AMD Athlon II X2 260
RAM 4 GB 4 GB ขึ้นไป
Video Card Nvidia GeForce 8800 GTS
ATI Radeon HD 5670
Nvidia GeForce GTS 250
ATI Radeon HD 6670
Hard Disk 8 GB ขึ้นไป
OS

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Gallery